استان گلستان، شهرک صنعتی گنبدکاووس

از شنبه تا پنجشنبه ( 8 صبح تا 16 عصر )

آنالیز پتاسیم یدید طبق USP

  1. صفحه اصلی
  2. کنترل کیفیت
  3. آنالیز پتاسیم یدید طبق USP

“طبق متد USP خلوص پتاسیم یدید نباید کمتر از ۹۹ % و بیشتر از %۱۰۱.۵ باشد.”

 تعیین خلوص:

حدود ۵۰۰ mg از پتاسیم یدید را وزن نموده و وزن دقیق آنرا یادداشت کنید. سپس آنرا در ۱۰ mL آب حل کنید. ۳۵ میلی لیتر HCl غلیظ اضافه کنید. سپس آنرا با پتاسیم یدات ۰.۰۵ مولار تیتر کنید تا محلول قهوه ای تیره به قهوه ای کم رنگ تبدیل گردد. سپس ۲ تا ۳ قطره شناساگر Amaranth اضافه نمایید و تیتر را به آرامی ادامه دهید تا رنگ قرمز به زرد تغییر یابد.

محاسبه:

هر یک میلی لیتر از محلول پتاسیم یدات ۰.۰۵ M با ۱۶.۶۰ mg پتاسیم یدید هم ارز است.

تست قلیائیت:

۱ گرم از پتاسیم یدید را در ۱۰ mL آب حل کنید. سپس ۰.۱ mL سولفوریک اسید ۰.۱ نرمال و در ادامه یک قطره شناساگر فنل فتالئین اضافه کنید. هیچ رنگی نباید مشاهده گردد.

تست کاهش وزن در اثر حرارت:

آنرا به مدت ۴ ساعت تحت دمای ۱۰۵ درجه سانتیگراد قرار دهید. نباید بیش از ۱% کاهش وزن داشته باشد.

تست یدات:

۱.۱ گرم از پتاسیم یدید را در ۱۰ mL آب مقطر عاری از CO2 و آمونیاک حل کنید. سپس آنرا به داخل یک لوله آزمایش جهت مقایسه رنگ منتقل کنید. ۱ میلی لیتر معرف نشاسته و ۰.۲۵ mL سولفوریک اسید ۱ نرمال اضافه نموده و هم بزنید.
در همان حجم، نمونه استاندارد را تهیه کنید. این نمونه باید حاوی ۱۰۰ mg پتاسیم یدید و ۱ mL محلول پتاسیم یدات استاندارد که از رقیق سازی ۱ mL پتاسیم یدات ۱ در ۲۵۰۰ با آب به حجم ۱۰۰ mL حاصل شده است باشد.

۱ mL معرف چسب نشاسته و ۰.۲۵ mL سولفوریک اسید ۱ نرمال اضافه کنید. رنگ نمونه نباید بیشتر از رنگ محلول استاندارد باشد.

تست نیترات، نیتریت و آمونیاک:

در داخل لوله آزمایش با گنجایش ۴۰ میلی لیتر، ۱ گرم پتاسیم یدید را در ۵ میلی لیترآب حل کنید. ۵ میلی لیتر سدیم هیدروکساید ۱ نرمال و حدود ۲۰۰ mg مفتول آلومینیوم به آن اضافه کنید. یک پارچه از جنس کتان تصفیه شده را بخش بالایی لوله وارد کرده یک تکه کاغذ لیتموس قرمز مرطوب را بالای لوله آزمایش قرار دهید. لوله آزمایش را در حمام آب به مدت ۱۵ دقیقه حرارت دهید. رنگ کاغذ لیتموس نباید آبی شود.

تست تیوسولفات و باریم:

مقدار ۰.۵ g از آنرا در ۱۰ mL آب مقطر عاری از CO2 و آمونیاک حل کرده و ۲ قطره سولفوریک اسید ۲ نرمال به آن اضافه کنید. در طی یک دقیقه هیچ کدورتی نباید مشاهده گردد.